Fiskarter
I Vikarn finns många fiskarter; så som gädda, abborre, gös, öring, lake, mört, löja och braxen.

Det finns stora gäddor på 12–13 kg, samt ett stort bestånd på 4–9 kg. Det är inte ovanligt att abborre på 1–1,5 kg hugger.

Gös på 5-6 kg dras upp varje år.