Fiskeregler

Information om fiskekort och fiskeregler finns på www.fiskeisundsvall.se. Observera att denna information är beroende av att fiskevårdsområdena informerar om eventuella förändringar, vilket innebär att det kan finnas felaktigheter på webbsidan. Det går också bra att kontakta fiskevärden för mer information.

Om man är gäst hos Pehr-Hansgården Fiske och fiskar i sjöar inom Attmars fiskevårdsområde gäller följande

Gäddor över 75 cm måste återutsättas och endast fisk för konsumtion (mellan 45 och 75 cm) får tas upp under vistelsen, max 1 gädda per dygn och fiskare.

I andra vatten, d.v.s. i rinnande och inplanterade vatten  gäller fiskevårdsområdets regler.

Fiskekort kan lösas på plats.