More info in english soon.

Fiskevatten
Sjön Vikarn är en av 38 sjöar i Attmars fiskevårdsområde. Vikarn är känd för sitt fina fiske efter framförallt gädda men även gös och stor abborre.

Sjöns botten är variationsrik med stora djup, många grund och vassområden. Omgivningen består av jordbruksmark på norra sidan av sjön och mest skogsmark på den södra sidan.

För att nå de bästa fiskeplatserna krävs båt. Från Pehr-Hansgården har du också närhet till Ljungans forsar där du kan fiska vildlax, havsöring, harr och sik. Restid med bil cirka 15 minuter.

Ytterligare information: www.fiskeisundsvall.se