Kanot INKAS 525 finns att hyra för att paddla eller fiska ifrån.